V tajné službě Jejího Veličenstva. Vlastivědná vycházka po Mšeci

V sobotu 13. června 2015 se můžeme setkat při Mšeckých slavnostech na zámku ve Mšeci. Od 13.15 se na vás budu těšit při vlastivědné vycházce za příběhy mšeckých osobností. Sraz je před zámkem, před průjezdem na nádvoří zámku. Vycházka s názvem „V tajné službě Jejího Veličenstva“ povede kolem pověstmi obestřeného domu U Kněžáků k Aleji veršů básníka Jaroslava Herdy na starém mšeckém hřbitově. Vyprávět budu mimo jiné o Petrovi Kašparovi Světeckém, gurmánovi a nedobrovolném špionovi císařovny Marie Terezie, o květinových záhonech knížete Schwarzenberka nebo o zázračném elixíru života básníka Herdy. Dojde samozřejmě i na strašidelnou pověst o domu U Kněžáků! Nenechte si vycházku ujít. Účastnický poplatek je 50 Kč.

Mšecké slavnosti 2015